ישיבת שומריה לצעירים

מתוך הדרך החינוכית שלנו

דרך החינוך - 7 עקרונות

מתוך הדרך החינוכית שלנו

"קדושה" בביצוע הישיבה

ימי הכרות לתלמידי כיתות ח'

ימי הכרות לתלמידי כיתה ח יתקימו אי"ה בימי שלישי: ט בשבט, כ"ג שבט, ז' באדר ראשון.  יש צורך להירשם מראש במשרד הישיבה - 077-7110154.
ימים אלו מיועדים לתלמידים בלבד. הורים המעוניינים לבקר, להתרשם ולשמוע על דרכה החינוכית של הישיבה - מוזמנים לתאם טלפונית עם הרב יהונתן - 054-7775077
» קרא עוד