ישיבת שומריה לצעירים

תלמידי כיתות ח'

כמידי שנה נקיים ימים מרוכזים לביקור בישיבה.
ימי הכרות לתלמידי כיתה ח יתקימו אי"ה
בתאריכים הבאים:
יום שלישי ט' בשבט,
יום שלישי כ"ג בשבט,
יום שלישי ז' באדר ראשון
יש צורך להירשם מראש במשרד הישיבה - 077-7110154.
ימים אלו מיועדים לתלמידים בלבד.
הורים המעוניינים לבקר, להתרשם ולשמוע על דרכה החינוכית של הישיבה - מוזמנים לתאם טלפונית עם הרב יהונתן - 054-7775077