שמיניסט יקר !

אם אתה בחור רציני שרוצה לנצל את שנות בחרות שלך לעולם רוחני פנימי,

לקנות משנה סדורה בסוגיות אמוניות בעולם מורכב…

מומלץ להירשם מראש בטופס כאן או ליצור קשר עם עדאל – 052-2269077

בישיבתנו אוירה משפחתית חמה ונעימה, וכך כל תלמיד ותלמיד בוודאי יוסיף משלו, לתת אופי מיוחד לגרעין זה – 

      צמיחתו, התמדתו בלימוד ולנעימות "בין אדם לחברו" שבו, כמו לכל הישיבה בכלל.

הרצון ללכת ולהתעלות בדרכי עבודת ה', מפתח את היכולת לשמוע את דבר ה' – יותר ויותר.

       בישיבתנו, אשר מונה כעת 40 תלמידים – בחורים ואברכים, ישנו קשר אישי מיוחד בין כל תלמיד ותלמיד 

(הרוצה בכך) עם רבני הישיבה, מה שמהווה מרכיב חיוני וחשוב מאוד בבניית אישיות אמיתית של בן תורה.

תוך הקשר האישי עם כל תלמיד ותלמיד ב"ה מתאפשרת רמה לימודית גבוהה, בגמרא ובלימודי אמונה מחד, 

ומאידך כל אחד מוצא בה את דרכו שלו, בעמלו הוא. 

ישיבת "כפר הרואה" הוקמה בזמנו ע"י הרב נריה זצ"ל – עם 13 בחורים, חלוצים.. 

והנה היא מהפכה לדורות.

ומתוך תפילה לבוחר בעמו ישראל באהבה נותן התורה, אנו מזמינים את כל מי שרוצה להשתתף עמנו 

בזכות המשך ההקמה של ישיבתנו זאת, ע"ש של הרב משה צבי נריה זצ"ל, ישיבת "נתיבות נריה".

לפרטים נוספים,  ניתן ליצור קשר עם עדאל – 052-2269077

צפו בסרטון על הישיבה:

"נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי" (תהילים קי"ט)

על הרב משה צבי נריה זצ"ל, תלמידו הנאמן של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, בוודאי אין צורך לספר. 

דמותו כ"מחנך הדור", "אבי דור הכיפות הסרוגות" זכורה היא ודאי לטובה.

רבים מספרים על השפעתו הברוכה עליהם, על הקרנתו ואורו המיוחד – אשר תרם, ולפעמים במשקל מכריע, 

על עיצוב דמותם ואישיותם, על השקפת עולמם ועל רצונם העז לתורה ודבר ה' – בדורנו דור גאולה.

ככל גדולי ישראל, תלמידי החכמים, אשר "עַלֵה" – שיחתם צריך לימוד, וקל וחומר שתורתם צריכה היא לימוד, 

יודעים אנו שבדרכו החינוכית של הרב נריה זצ"ל טמון אור תורה גדולה ורחבה, שלאורה אנו צריכים. 

תורתו העמוקה של רואה האורות הראי"ה קוק זצ"ל, כמאמר "הדור" המפורסם, באה לידי ביטוי בשיטה חינוכית,

בהירה ומאירה, "רלוונטית" כל כך, על ידי הרב נריה זצ"ל אז, ועל ידי ממשיכי דרכו, היום.

מומלץ להירשם מראש בטופס כאן או ליצור קשר עם עדאל - 052-2269077